Autoryzacja Sharath Yoga Centre Mysore

STANIE NA RĘKACH z Lottą Sebzdą HANDSTANDING with Lotta Sebzda

Kochane, Kochani! 

Lottę znają chyba wszyscy z różnych aktywności internetowch mobilizujących nas do praktyki tj. @ashtangamondays. Jest cudowną kobietą zakochaną w ashtandze i staniu na rękach. Od zawsze mnie inspiruje i jest wzorem kobiety. Na codzień mieszka w Sztokholmie. Lotta wraz ze swoim mężem zgodziła się do nas przyjechać na jesień.

Warszaty będą tłumaczone na j. polski.

Kiedy?

26 i 27 października 2024

Gdzie?

Yoga Friends 
ul. Jarochowskiego 8 
Poznań

Darlings, darlings!

Everyone probably knows Lotta from various online activities that motivate us to practice, such as @ashtangamondays. She is a wonderful woman in love with Ashtanga and handstands. She has always inspired me and is a role model of a woman. He lives in Stockholm. Lotta and her husband agreed to come to us in the fall.

The workshops will be translated in Polish.

When?

October 26 and 27, 2024

Where?

Yoga Friends
street Jarochowskiego 8
Poznań Poland

Plan warsztatów

Warsztat będzie obejmował takie zagadania jak stanie na rękach, praca z biodrami, skręty ciała, wzmacnianie core, rozciąganie. 

Sobota 26.10

11:00-14:00 – warsztaty

przerwa na lunch 

15:00-17:00 – warsztaty 

Niedziela 27.10 

9:00-11:00 – warsztaty 

przerwa na lunch 

12:00-14:00 – warsztaty 

Workshop plan

The workshop will cover topics such as handstands, hip work, body twists, core strengthening, and stretching.

Saturday 26/10

11:00 am -2:00 pm – workshops

lunch break

3:00 pm – 5:00 pm – workshops

Sunday 27/10

9:00 am – 11:00 am – workshops

lunch break

12:00 pm – 2:00 pm – workshops

Inwestycja

220 euro

Bezzwrotna zaliczka 500 zł
płatna do 1 maja

Płatność u mnie gotówką lub na nr konta: 

Daria Jankowska 
38102040270000130204921476

ilość miejsc ograniczona

Investment

220 euros

Non-refundable advance payment of PLN 500
payable by May 1, 2024

Payment in cash or to my account number:

Daria Jankowska
38102040270000130204921476

the number of places is limited

Zapisz się lub zapytaj:

Sign up or ask:

  Warsztaty z Lottą Sebzdą / Workshops with Lotta Sebzda

  Tak, akceptuję warunki / Yes, I accept the terms (*)

  Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą przez DARIA JANKOWSKA ASHTANGA YOGA w celu obsługi korespondencji na zasadach określonych w polityce prywatności.

  Personal data provided in the form will be processed by DARIA JANKOWSKA ASHNTANGA YOGA in order to handle correspondence on the terms set out in the privacy policy.

  Bądźmy w kontakcie

  © 2023 Copyright Daria Jankowska